Про кафедру екологічної економіки

 

Кафедра екологічної економіки створена на базі центру підготовки магістрів економіки довкілля і природних ресурсів (ENARECO) 1 серпня 2004 р.

Завідує кафедрою академік НАН України, д.е.н., проф. Ю.Ю.Туниця, заслужений діяч науки і техніки України, президент ЛАНУ, координатор дослідницької групи 6.17.00 «Екологічна економіка в лісовому господарстві» IUFRO, член Цільової групи з освіти для сталого розвитку Комісії з екологічної політики економічної Ради ООН для Європи, автор більш як 140 публікацій з проблем природокористування та охорони довкілля. Ю.Ю.Туниця нагороджений Почесною Відзнакою Президента України – орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.

Кафедра сформована з викладачів вищого рівня кваліфікації – кандидатів наук, які брали активну участь у міжнародних проектах з формування і поширення магістерської програми «Економіка довкілля і природних ресурсів», а також підтримували її функціонування після закінчення згаданих проектів.

Колектив кафедри – це доценти О.М.Адамовський, І.А.Дубовіч, Л.Д.Загвойська, Л.І.Максимів, І.П.Соловій, О.М. Швайка, старший викладач С.О.Мельник та асистент Ю.В.Вдович.

Кафедра проводить підготовку фахівців вищого рівня кваліфікації через аспірантуру. Сьогодні тут працюють над дисертаціями два здобувачі наукового ступеня доктора економічних наук, 9 аспірантів та чотири здобувачі наукового ступеня кандидата економічних наук.

Основним напрямом наукової діяльності кафедри є дослідження, започатковані Львівською науковою школою екологічної економіки, основоположником якої є проф. Ю.Ю.Туниця. Окрім того, тематика наукових досліджень викладачів кафедри охоплює такі напрями:

- еколого-економічний облік,

- екологічний менеджмент,

- еко-аудит,

- еко-ефективне виробництво,

- лісова та екологічна політика,

- еколого-економічне моделювання.

Викладачі кафедри брали активну участь у міжнародних конференціях і симпозіумах, серед них:

- Перша європейська конференція «Sustainability in Practice» (Берлін, 2004),

- Міжнародна конференція під егідою IUFRO «Economics of Sustainable Forest Management» (Торонто, 2004),

- Міжнародний симпозіум під егідою Європейського лісового інституту та Університету ООН «Challenges for the strengthening of the Forest Policy development in the Countries of Transition» (Белград, Сербія і Чорногорія, 2003),

- Міжнародна науково-технічна інтернет-конференція «Лісовий комплекс: стан і перспективи розвитку» (Брянськ, Росія, 2003),

- П’ята міжнародна конференція «Business Styles and Sustainable Development» (Київ, 2003),

- Шоста міжнародна конференція РТЕЕ «Economic Development and the Environment: Information, Modeling and Management» (Чита, Росія, 2003),

- Сьомий симпозіум «Operational Research in Slovenia» (Любляна, Словенія, 2003),

- Management and Modeling Multifunctional Forest Enterprises and Properties (Шопронь, Угорщина, 2002),

- «University and Environment in Europe» (Прага, 2002).

 Викладачі кафедри читають 25 дисциплін, з них 14 – на магістерському курсі (згідно навантаження за ост. рік) і плідно працюють над їх методичним забезпеченням. Зокрема, викладачі кафедри були задіяні в упорядкуванні збірника навчальних програм з економіки довкілля і природних ресурсів (за ред. Л.І. Максимів, Л.Д. Загвойської, М.Е. Матвєєва, 2002), збірки наукових праць «Forestry in Transition at the Crossroads» за редакцією H.Essmann і D.Pettenella (2001).

У навчальному процесі викладачі кафедри використовують сучасні дидактичні методи і навчальні технології, про що свідчить про високий рівень наукових і магістерських кваліфікаційних робіт студентів.

Кафедра підтримує тісні зв’язки з провідними ВНЗ України: Києво-Могилянською академією, Сумським державним університетом, Сумським національним аграрним університетом, ЛНУ ім. І.Франка, Харківським національним університетом ім. В.Н.Каразіна, Хмельницьким державним університетом; та інших країн: Бельгії (м. Гент), Італія (м. Падуя), Канади (Торонтський університет), Німеччини (Альберт-Людвігс-університет, м. Фрайбург), Росії (Російська економічна академія ім. Г.В.Плеханова та МДУ ім. Ломоносова, Москва), США (Державний університет Пенсільванії, Державний унверситет Північної Кароліни), Швеції (м. Лунд, м. Уппсала).

Кафедра співпрацює з різноманітними міжнародними освітніми фондами, такими як: Fondazione Lanza (Італія), Fondazione Del Bianco (Флоренція), Fulbright Scholar Program (США), DAAD (Німеччина), Консорціум економічних досліджень та освіти (EERC).